Đăng ký tên miền

Vui lòng nhập tên miền cần đăng ký và nhấn vào Kiểm tra để chắc chắn tên miền của bạn chưa có ai đăng ký.

 Thêm Web Hosting

Chọn một trong các gói Web Hosting được chúng tôi cung cấp

Chúng tôi có đầy đủ các gói được thiết kế tương thích với mọi nhu cầu và ngân sách

 Chuyển tên miền của bạn về chúng tôi

Chuyển ngay bây giờ để cộng gia hạn tên miền của bạn thêm 1 năm! *


* Không bao gồm phần đuôi và các tên miền vừa mới gia hạn