Vui lòng nhập tên miền cần đăng ký và nhấn vào Kiểm tra để chắc chắn tên miền của bạn chưa có ai đăng ký.

Browse extensions by category
Tên miền
Giá đăng ký mới
Giá chuyển về
Giá gia hạn
.vn
Giá đăng ký mới 790,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 470,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 470,000 VND
1 Năm
.com.vn
Giá đăng ký mới 690,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 370,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 370,000 VND
1 Năm
.net.vn
Giá đăng ký mới 690,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 370,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 370,000 VND
1 Năm
.org.vn
Giá đăng ký mới 510,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 270,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 270,000 VND
1 Năm
.info.vn
Giá đăng ký mới 510,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 270,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 270,000 VND
1 Năm
.edu.vn
Giá đăng ký mới 510,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 270,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 270,000 VND
1 Năm
.gov.vn
Giá đăng ký mới 510,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 270,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 270,000 VND
1 Năm
.biz.vn
Giá đăng ký mới 690,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 370,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 370,000 VND
1 Năm
.name.vn
Giá đăng ký mới 110,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 55,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 55,000 VND
1 Năm
.com
Giá đăng ký mới 300,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 300,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 300,000 VND
1 Năm
.net
Giá đăng ký mới 310,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 310,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 310,000 VND
1 Năm
.org
Giá đăng ký mới 330,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 330,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 330,000 VND
1 Năm
.info
Giá đăng ký mới 350,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 350,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 350,000 VND
1 Năm
.biz
Giá đăng ký mới 350,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 350,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 350,000 VND
1 Năm
.tv
Giá đăng ký mới 850,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 850,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 850,000 VND
1 Năm
.mobi
Giá đăng ký mới 460,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 460,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 460,000 VND
1 Năm
.asia
Giá đăng ký mới 550,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 550,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 550,000 VND
1 Năm
.me
Giá đăng ký mới 620,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 620,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 620,000 VND
1 Năm
.tel
Giá đăng ký mới 340,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 340,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 340,000 VND
1 Năm
.name
Giá đăng ký mới 290,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 290,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 290,000 VND
1 Năm
.us
Giá đăng ký mới 280,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 280,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 280,000 VND
1 Năm
.co.uk
Giá đăng ký mới 320,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 320,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 320,000 VND
1 Năm
.in
Giá đăng ký mới 360,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 360,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 360,000 VND
1 Năm
.cn
Giá đăng ký mới
Năm
Giá chuyển về N/A
Giá gia hạn N/A
.cc
Giá đăng ký mới 800,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 800,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 800,000 VND
1 Năm
.tw
Giá đăng ký mới 950,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 950,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 950,000 VND
1 Năm
.com.tw
Giá đăng ký mới 840,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 840,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 840,000 VND
1 Năm
.co
Giá đăng ký mới 650,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 650,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 650,000 VND
1 Năm
.eu
Giá đăng ký mới 315,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 315,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 315,000 VND
1 Năm
.club
Giá đăng ký mới 400,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 400,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 400,000 VND
1 Năm
.xyz
Giá đăng ký mới 300,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 300,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 300,000 VND
1 Năm
.site
Giá đăng ký mới 600,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 600,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 600,000 VND
1 Năm
.top
Giá đăng ký mới 450,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 450,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 450,000 VND
1 Năm
.shop
Giá đăng ký mới 960,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 960,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 960,000 VND
1 Năm
.jp
Giá đăng ký mới 1,600,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 1,600,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 1,600,000 VND
1 Năm
.kr
Giá đăng ký mới 1,300,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 1,300,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 1,300,000 VND
1 Năm
.land
Giá đăng ký mới 739,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 739,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 739,000 VND
1 Năm
.vip
Giá đăng ký mới 495,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 495,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 495,000 VND
1 Năm
.agency
Giá đăng ký mới 485,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 388,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 388,000 VND
1 Năm
.tech
Giá đăng ký mới 1,500,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 1,500,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 1,500,000 VND
1 Năm
.co.jp
Giá đăng ký mới 1,600,000 VND
1 Năm
Giá chuyển về 1,600,000 VND
1 Năm
Giá gia hạn 1,600,000 VND
1 Năm

Thêm Web Hosting

Chọn một trong các gói Web Hosting được chúng tôi cung cấp

Chúng tôi có đầy đủ các gói được thiết kế tương thích với mọi nhu cầu và ngân sách

Xem các gói

Chuyển tên miền của bạn về chúng tôi

Chuyển ngay bây giờ để cộng gia hạn tên miền của bạn thêm 1 năm!*

* Không bao gồm phần đuôi và các tên miền vừa mới gia hạn

Chuyển tên miền
0
tên miền đã chọn